KEMUDAHAN AWAM

Kemudahan asas Daerah Pulai Chondong belum lagi mencukupi kerana hanya terdapat dalam bilangan yang agak terhad. Jadual di bawah menujukkan taburan kemudahan yang telah sedia ada.

KEMUDAHAN KEAGAMAAN

Terdapat sembilan  buah masjid di bawah seliaan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan diwartakan untuk sembahyang jumaat serta dibahagikan mengikut mukim imam.

   

Masjid Keputeraan Pulai Chondong
Lokasi                : Kampung Pangkal Gong
Mukim Penghulu : Pauh Lima
Kapasiti             : 3000 orang
Alamat :
Masjid Keputeraan Pulai Chondong
16600 Pulai Chondong,Kelantan.

 

Masjid Mukim Pauh Lima
Lokasi : Kampung Pauh Lima
Mukim Penghulu : Pauh Lima
Kapasiti : 850 orang
Alamat :
Masjid Mukim Pauh Lima
16600 Pulai Chondong,Kelantan.

 

Masjid Ar-Rahman Kampung Galang
Lokasi                : Kampung Galang
Mukim Penghulu : Gading Galong
Kapasiti             : 800 orang
Alamat :
Masjd Ar-Rahman Kampung Galang
16600 Pulai Chondong,Kelantan.

 

Masjid Belukar
Mukim Penghulu : Mulong
Lokasi               : Kampung Belukar
Kapasiti             : 250 Orang
Alamat:
Kampung Belukar 16600 Pulai Chondong
Machang Kelantan.

  

Masjid Tok Pulai Chondong (Salah Satu Masjid Pertama Dibina Di Daerah Pulai Chondong)
Mukim Penghulu : Mulong
Lokasi               : Kampung Surau
Kapasiti             : 600 Orang
Alamat :
Masjid Tok Pulai Chondong 16600 Pulai Chondong
Machang Kelantan.

Masjid Bagan
Mukim Penghulu : Bagan
Lokasi : Kampung Mata Ayer
Kapasiti : 300 ORANG
Alamat :
Masjid Mukim Bagan 16600 Pulai Chondong,Machang,Kelantan.

 

 

Masjid Dalam Kerawat
Mukim Penghulu : Kerawang
Lokasi               : Kampung Dalam Kerawat
Kapasiti             : 250 Orang
Alamat              : Masjid Tok Dalam Kerawat 16600 Pulai Chondong
Machang Kelantan.

  

Masjid Al-Amin (Menara Masjid Yang Berusia Hampir 100 Tahun)
Mukim Penghulu : Bandar
Lokasi : Kampung Surau Kerawang
Kapasiti : 300 Orang
Alamat:
Masjid Al-Amin 16600 Pulai Chondong Machang Kelantan

  

Masjid Laha
Mukim Penghulu : Laha
Lokasi : Kampung Laha
Kapasiti : 300 ORANG
Masjid Laha 16600 Pulai Chondong Machang Kelantan

 Madrasah/Surau Bagi Daerah Pulai Chondong