PRODUK TEMPATAN DAERAH PULAI CHONDONG

Terdapat pelbagai produk-produk tempatan di negara kita. Pelbagai jenis produk ini yang diusahakan oleh
masyarakat setempat sama ada dikawasan bandar atau luar bandar. Terdapat juga produk yang dihasilkan
secara turun-temurun, produk yang baru diperkenalkan dan produk yang telah dikenali ramai
serta mendapat sambutan setiap lapisan masyarakat.Bagi produk yang dihasilkan secara
turun-temurun, ianya adalah merupakan warisan keluarga dari satu generasi ke satu generasi.
Ada juga produk yang dihasilkan daripada ilmu yang diturunkan oleh seorang guru kepada anak muridnya.
Ianya akan diperkenalkan kepada masyarakat melalui promosi secara kecil-kecilan.
Bagi produk yang dikenali ramai, produk tersebut akan diinovasikan kearah yang lebih baik
sebagaimana sambutan yang amat mengalakkan.

Bagi Daerah Pulai Chondong,antaranya produk-produk tempatan adalah seperti:
a) Mata parang atau pisau
b) Hulu dan sarung parang
c) Kelepek
d) Wau