Tarikh     : 6 Mei 2024

Masa      : 10.00 pagi hingga 12.00 tengah hari

Tempat   : NADI Pulai Chondong

Peserta  : 2 orang

Tujuan:

Membertunjuajar bagaimana membuat pendaftaran, dan memulakaperniagaamelaluaplikasi shopee. Memberi tunjuk ajar untuk menaikkajualan serta melariskan produbagjualaatatalian.

 

Aktiviti:

PendaftarapesertdNADI PulaChondong.Peserta akaditerangkamengenajualaatataliadajuga shopee.Pesertakadiajar bagaimana mendaftarkaprodudshopesertpetuuntuk melariskajualan.

Gambar Disini

Tarikh     : 1 April 2024

Masa      : 9.00 pagi hingga 11.00 pagi

Tempat   : NADI Pulai Chondong

Peserta  : 3 orang

Tujuan:

Meningkatkan efisiensi operasi, meningkatkan pengalaman pelanggan, memperluas wawasan pasaran, mengoptimalkan pengambilan keputusan, dan mendorong inovasi produk

 

Aktiviti:

Peserta akan memperkenalkan peserta pada konsep dan aplikasi kecerdasan buatan (AI) dalam keusahawanan. Peserta akan diajarkan untuk mendaftar dan menggunakan platform AI popular, serta dilatih menggunakan alat-alat seperti ChatGPT, Gamma, dan Canva.Salah satu tugas utama peserta adalah menyusun cadangan perniagaan yang menggunakan AI untuk meningkatkan operasi atau menciptakan produk atau perkhidmatan baru.Aktiviti ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta tentang AI dan memberikan keterampilan praktis dalam menerapkannya dalam perniagaan.

 

Gambar Disini

Tarikh     : 1 Februari 2024

Masa      : 3.00 petang hingga 5.00 petang

Tempat   : PEDi Pulai Chondong

Peserta  : 1 orang

Tujuan:

Memberi tunjuk ajar bagaimana memulakan perniagaan dan pendaftaran melalui aplikasi tiktok shop.

 

Aktiviti:

 

Pendaftaran peserta di Pedi Pulai Chondong.

 

Peserta akan diterangkan mengenai jualan atas talian dan juga tiktok shop.

Peserta akan diajar bagaimana pendaftaran serta menambahkan produk di tiktok shop.    

Gambar Disini                              

Tarikh     : 1 Mac 2024

Masa      : 2.00 petang hingga 3.00 petang

Tempat   : NADI Pulai Chondong

Peserta  : 8 orang

Tujuan:

Membuktikan warna putih terhasil daripada 7 kombinasi warna.

 

Aktiviti:

Penyediaan Bahan: Pastikan semua bahan telah disediakan.
Pembuatan Cakera: Peserta membuat cakera Newton dengan memotong bulatan dan mewarnakan bahagian-bahagian dengan warna pelangi.
Menyambung Sebatang Kayu: Sebatang kayu dimasukkan melalui lubang di tengah cakera sebagai pegangan.
Demonstrasi: Tunjukkan cara memutar cakera dan hasil kesan pelangi terbalik.
Penyertaan Peserta: Peserta mencuba sendiri memutar cakera dan mengamati kesan pelangi.

 Gambar Disini

Tarikh     : 2 Januari 2024

Masa      : 3.00 petang hingga 5.00 petang

Tempat   : PEDi Pulai Chondong

Peserta  : 5 orang

Tujuan:

Memberi tunjuk ajar bagaimana membuat pendaftaran, dan memulakan perniagaan melalui aplikasi shopee.Memberi tunjuk ajar untuk menaikkan jualan serta melariskan produk bagi jualan atas talian.

 

Aktiviti:

Pendaftaran peserta di Pedi Pulai Chondong.Peserta akan diterangkan mengenai jualan atas talian dan juga shopee.Peserta akan diajar bagaimana mendaftarkan produk di shopee serta petua untuk melariskan jualan.                                                                                        

Gambar Disini