LATAR BELAKANG DAERAH PULAI CHONDONG

Daerah Pulai Chondong terletak di Utara Jajahan Machang, Ianya bersempadan dengan Daerah Ketereh Dalam Jajahan Kota Bharu, secara jelasnya Kg. Bukit China dan Kok Lanas merupakan pemisah antara Jajahan Machang dan Kota Bharu. Disebelah Selatan pula bersempadan dengan Daerah Labok, di bahagian Barat ianya bersempadan dengan Jajahan Tanah Merah dimana  Sungai Kelantan sebagai pemisah manakala dibahagian Timur pula bersempadan dengan Hutan Simpan Chabang Tongkat dalam Daerah Ulu Sat.Keluasan Daerah Pulai Chondong ialah 54.98KM. Persegi /21.227 Batu Persegi/ 13,585.853 Ekar / 5,498 Ha. (1KMP = 247.105Ek./0.386 Batu Persegi/ 100 Ha.)

Gambar diatas menunjukkan daerah pulai chondong yang dibahagikan kepada 9 mukim. Antaranya Mukim Galang, Mukim Gading Galoh,Mukim Pauh Lima, Mukim Mulong, Mukim Alor Melaka, Mukim Kerawang, Mukim Bagan, Mukim Bandar dan Mukim Laha.

Daerah Pulai Chondong adalah antara salah satu daerah yang berada dibawah Pentadbiran Pejabat Tanah dan Jajahan Machang selain Daerah Labok, Daerah Ulu Sat, Daerah Pangkal Meleret, Daerah Panyit dan Daerah Temangan. Manakala pentadbiran politik ianya terletak didalam Kawasan Dewan Undangan Negeri Pulai Chondong(N33) dan Parlimen Machang(P29).

Ahli Dewan Undangan Negeri bagi Pulai Chondong

YB.Ustaz Azhar Salleh
Alamat Pejabat:
Masjid Markaz Pangkal Gong 16600 Pulai Chondong Kelantan

 

YB.Tuan Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal
Ahli Parlimen Machang
Pusat Khidmat Parlimen Machang
Wisma PAS Jalan Pejabat
Taman Kemahkotaan
18500 Machang
Kelantan.

 

POPULASI PENDUDUK MENGIKUT MUKIM PENGHULU DAERAH PULAI CHONDONG

Jumlah keseluruhan bagi penduduk Daerah Pulai Chondong ialah 13326 orang. Bilangan rumah di Daerah Pulai Chondong adalah 2770 buah. Bilangan penduduk Mukim Pauh Lima adalah 2010 orang manakala bilangan rumah adalah 382 buah.

Berikut adalah jumlah penduduk di Daerah Pulai Chondong mengikut mukim
1) Bilangan penduduk Mukim Pauh Lima
    Bilangan Lelaki           : 877 orang
    Bilangan Perempuan   : 1133 orang
    Jumlah Keseluruhan    :  2010 orang
    Bilangan Rumah         :  382 buah
    Bilangan Kedai           :  28 buah

2) Bilangan penduduk Mukim Gading Galoh
     Bilangan Lelaki Melayu      : 845 orang
     Bilangan Lelaki Cina          : 26 orang
     Bilangan Perempuan         : 1001 orang
     Bilangan Perempuan Cina : 18 orang   
    Jumlah Bilangan Melayu     : 1846 orang
    Jumlah Bilangan CIna        : 44 orang
    Jumlah Keseluruhan          : 1890 orang
    Bilangan Rumah                : 374 buah
    Bilangan Kedai                  :  61 buah 

3) Bilangan penduduk Mukim Alor Melaka
    Bilangan Lelaki          : 609 orang
    Bilangan Perempuan  : 610 orang
    Jumlah Keseluruhan   : 1219 orang
    Bilangan Rumah        : 262 buah
    Bilangan Kedai          : 7 buah

4) Bilangan penduduk Mukim Laha
    Bilangan Lelaki : 182 orang
    Bilangan Perempuan : 195 orang
    Jumlah Keseluruhan : 377 orang
    Bilangan Rumah : 133 buah
    Bilangan Rumah : 3 buah

5) Bilangan penduduk Mukim Mulong
    Bilangan Lelaki : 558 orang
    Bilangan Perempuan : 730 orang
    Jumlah Keseluruhan : 1288 buah
    Bilangan Rumah : 257buah
    Bilangan Kedai : 10 buah

6) Bilangan penduduk Mukim Bagan
    Bilangan Lelaki Melayu : 521 orang
    Bilangan Lelaki Cina : 194 orang
    Bilangan Perempuan Melayu : 613 orang
    Bilangan Perempuan Cina : 204 orang
    Jumlah Bilangan Orang Melayu : 1134 orang
    Jumlah Bilangan Orang Cina : 398 orang
    Jumlah Keseluruhan : 1532 orang
    Bilangan Rumah bagi kaum Melayu : 263 buah
    Bilangan Rumah bagi kaum Cina : 63 buah
    Bilangan Kedai bagi kaum Melayu : 22 buah
    Bilangan Kedai bagi kaum Cina : 4 buah

7) Bilangan penduduk Mukim Kerawang
    Bilangan Lelaki Melayu : 448 orang
    Bilangan Lelaki Cina : 6 orang
    Bilangan Perempuan Melayu : 526 orang
    Bilangan Lelaki Cina : 5 orang
    Jumlah Bilangan Orang Melayu : 969 orang
    Jumlah Bilangan Orang Cina : 11 orang
    Jumlah Keseluruhan : 980 orang
    Bilangan Rumah : 215 buah
    Bilangan Kedai : 13 kedai

8) Bilangan penduduk Mukim Bandar
    Bilangan Lelaki : 1004 orang
    Bilangan Perempuan : 1042 orang
    Jumlah Keseluruhan : 2046 orang
    Bilangan Rumah : 377 buah
    Bilangan Kedai : 10 buah

9)Bilangan penduduk Mukim Galang
   Bilangan Lelaki Melayu : 858 orang
   Bilangan Perempuan Melayu : 1126 orang
   Jumlah Keseluruhan : 1984 orang
   Bilangan Rumah : 441 buah
   Bilangan Kedai : 16 buah

Bilangan Penduduk Daerah Pulai Chondong Berdasarkan Kategori
Bil Mukim Bilangan Penduduk Jumlah Bil. Bangsa Jumlah Bilangan Premis Jumlah
Lelaki Perempuan Melayu Cina Rumah Kedai
Melayu Cina Melayu Cina Melayu Cina Melayu Cina
1 Galang 858 0 1126 0 1984 1984 0 1984 441 0 16 0 457
2 Pauh Lima 877 0 1133 0 2010 2010 0 2010 382 0 28 0 410
3 Bagan 521 194 613 204 1532 1134 398 1532 263 63 22 4 352
4 Lahektar 182 0 195 0 377 377 0 377 133 0 3 0 136
5 Gading Galoh 845 26 1001 18 1890 1846 44 1890 374 0 61 27 462
6 Alor Melaka 609 0 610 0 1219 1219 0 1219 262 0 7 0 269
7 Mulong 558 0 730 0 1288 1288 0 1288 257 0 10 0 267
8 Bandar 1004 0 1042 0 2046 2046 0 2046 377 0 10 0 387
9 Kerawang 448 6 521 5 980 969 11 980 215 3 13 0 231
JUMLAH 5902 226 6971 227 13326 12873 453 13326 2704 66 170 31 2971

JUMLAH %

44.30% 1.70% 52.31% 1.70% 100.00% 96.60% 3.40% 100.00% 91.01% 2.22% 5.72% 1.05% 100.00%