Terdapat 8 buah tabika kemas bagi kawasan daerah Pulai Chondong dibawah seliaan Kerajaan Perseketuan serta tadika di bawah seliaan Kerajaan Negeri.

Tabika Kemas Sri Gading Galoh 1
Lokasi : Dalam Sekolah Kebangsaan Pulai Chondong,Kedai Pulai Chondong.
Alamat: D/A Dalam Kawasan Sekolah Kebangsaan Pulai Chondong, 16600 Pulai Chondong Machang Kelantan.

Tabika Kemas Sri Gading Galoh 2
Lokasi : Dalam Sekolah Kebangsaan Pulai Chondong,Kedai Pulai Chondong.
Alamat: D/A Dalam Kawasan Sekolah Kebangsaan Pulai Chondong, 16600 Pulai Chondong Machang Kelantan.

Tabika Kemas Nurul Iman, LPP Pangkal Gong
Lokasi : Kampung Pangkal Gong
Alamat :Kampung Pangkal Gong 16600 Pulai Chondong Machang Kelantan

Tabika Kemas Sinar Harapan
Lokasi: Dalam Kawasan Sekolah Kebangsaan Pangkal Nering

Tabika Kemas Dato Abdullah
Lokasi:Kampung Bandar

Tabika Kemas Ar Rahman
Lokasi: Dalam Kawasan Sekolah Kebangsaan Mata Ayer

Tabika Kemas Nurul Huda
Lokasi: Kampung Bukit Jong

Tabika Kemas Ar Rahman

Lokasi: Kampung Galang
Alamat: Kampung Galang 16600 Pulai Chondong Machang Kelantan

Sumber: www.kemas.gov.my

 

Pemulihan Dalam Komuniti Pangkal Gong
Lokasi: Kampung Pangkal Gong
Alamat: Kampung Pangkal Gong 16600 Pulai Chondong 16600 Pulai Chondong Machang Kelantan.

Terdapat 9 buah sekolah di Pulai Chondong. 7 daripada 9 buah sekolah adalah di bawah seliaan Kementerian Pendidikan, manakala 2 buah sekolah lagi di bawah seliaan Yayasan Islam Kelantan.

Sekolah di bawah seliaan Kementerian Pelajaran

   

Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Samad
Lokasi : Kampung Baru Pangkal Gong
Mukim : Pauh Lima  
Alamat :
Sekolah Menengah Kebangsaan Abdul Samad
16600 Pulai Chondong
Machang, Kelantan

   

Sekolah Kebangsaan Pangkal Gong
Lokasi : Kampung Pauh Lima
Mukim : Pauh Lima  
Alamat :
Sekolah Kebangsaan Pangkal Gong
16600 Pulai Chondong
Machang, Kelantan.

  

Sekolah Kebangsaan Pulai Chondong (1)
Lokasi : Kedai Pulai Chondong
Mukim : Gading Galoh
Alamat :
Sekolah Kebangsaan Pulai Chondong (1)
16600 Pulai Chondong
Machang,Kelantan

    

Sekolah Kebangsaan Mata Ayer
Lokasi : Kampung Mata Ayer
Mukim : Bagan
Alamat:
Sekolah Kebangsaan Mata Ayer
16600 Pulai Chondong
Machang Kelantan.  

   

Sekolah Kebangsaan Bandar
Lokasi : Kampung Bandar
Mukim : Kerawang
Alamat : Sekolah Kebangsaan Bandar
16600 Pulai Chondong
Machang, Kelantan.

  

Sekolah Kebangsaan Pangkal Nering
Lokasi : Kampung Pangkal Nering
Mukim : Kerawang
Alamat : Sekolah Kebangsaan PangKal Nering 16600 Pulai Chondong Machang Kelantan.

   

Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Poey Sit
Lokasi : Kedai Pulai Chondong
Mukim: Gading Galoh
Alamat : Sekolah Jenis Kebangsaaan (C) Poey Sit
16600 Pulai Chondong Machang Kelantan.

Sekolah di bawah seliaan Yayasan Islam Kelantan

   

Maahad Tahfiz Al-Quran
Lokasi : Kampung Baru Pangkal Gong
Mukim : Pauh Lima
Alamat :Kampung Pangkal Gong 16600 Pulai Chondong Machang Kelantan.

   

Maahad Syamsul Maarif (P) Pulai Chondong
Lokasi : Kampung Alor Melaka
Mukim : Alor Melaka