Pengerusi JawatanKuasa Kemajuan dan Kemajuan Kampung:

PENGGAWA PULAI CHONDONG
En.Azmi bin Mohd Zain

PENGERUSI JKKK BAGI MUKIM KERAWANG
En.Muhd Shabuddin bin Yusoff

PENGERUSI JKKK BAGI MUKIM GADING GALOH
En.Mohamad bin Mat Yasin

PENGERUSI JKKK BAGI MUKIM PAUH LIMA
En.Khairuddin bin Ahmad

PENGERUSI JKKK BAGI MUKIM ALOR MELAKA

En.Mohd Adnan bin Ismail

PENGERUSI JKKK BAGI MUKIM BAGAN

En,Che Mat bin Che Soh

PENGERUSI JKKK BAGI MUKIM BANDAR

En.Tuan Kub bin Tuan Wel

PENGERUSI JKKK BAGI MUKIM LAHA

E.Ahmad bin Abdul Rahman

Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) memainkan peranan penting bagi memastikan kampung selamat dari sebarang ancaman-ancaman dari luar serta memastikan masyrakat kampung maju setaraf dengan masyarakat luar bandar.

 PENGGAWA PULAI CHONDONG

En.Khairul Bahrin bin Sulaiman (perlantikan baru berkuatkuasa 1 Ogos 2015)

PEMBANTU PENGGAWA PULAI CHONDONG

 

En.Roslan bin Yusoff

PENGHULU MUKIM PAUH LIMA
En.Zainudin bin Ismail

PENGHULU MUKIM GALANG
En.Fauzi bin Che Noh

PENGHULU MUKIM GADING GALOH
En.Abdul Mulud bin Abdul Rahman

PENGHULU MUKIM BAGAN
En.Syed Hussin bin Syed Berahim

PENGHULU MUKIM LAHA
En.Abd.Halim bin Ibrahim

PENGHULU ALOR MELAKA
En.Ismail bin Hektarmat

PENGHULU MULONG
En.Rosli bin Hektarsan

PENGHULU BANDAR
En.Gektharzali bin Ismail

PENGHULU KERAWANG
En.Abdul Aziz bin Yusoff

PENGHULU TANPA MUKIM
Pn.Mahani

PENGHULU TANPA MUKIM

En.Mohd Mustapha bin Mat

PENGHULU BAGI ORANG CINA

En.Koh Boh Keong

Bagi semua Penghulu-penghulu di Daerah Pulai Chondong,semua mesyuarat diadakan di Pejabat Penggawa Pulai Chondong. Mereka akan bermesyuarat sebanyak 2 kali setahun ataupun terdapat majlis keramaian yang akan diadakan di Daerah Pulai Chondong.